Help for sex

 

AMOA ONNI

MITÄ SEKSIVÄLINEET JA SEKSIN APUVÄLINEET OVAT?

 

Seksivälineellä yleensä tarkoitetaan sellaisia välineitä, joita käytetään huvin vuoksi ja rikastuttamaan parin yhteistä tai omaa seksielämää. Seksin apuvälineellä tarkoitetaan välineitä, jotka auttavat jossakin seksiin liittyvässä ongelmassa. Seksin apuvälineet auttavat myös silloin, jos oman seksuaalisuuden toteuttaminen on estynyt esimerkiksi jostakin toimintakyvyn rajoitteesta johtuen. Useinkaan seksivälineellä ja seksin apuvälineellä ei ole käytännössä mitään eroa vaan kyse on samoista tuotteista, vain käyttötarkoitus vaihtelee. 

Me käytämme nimitystä seksin apuväline, koska valikoimamme on rakennettu erilaisissa ongelmatilanteissa apuvälineiksi soveltuvista tuotteista.

Seksin apuväline voi olla myös osa lääkinnällistä kuntoutusta. Sairastunut tai vammautunut henkilö on vammaispalvelulain mukaan oikeutettu samaan toimintakyvyn alenemisen helpottamiseksi tai kompensoimiseksi erilaisia päivittäisten toimintojen tai liikkumisen apuvälineitä. Näihin luetaan myös seksin apuvälineet, jotka kompensoivat seksuaalisen toimintakyvyn muutosta. Näin ollen apuvälineiden hankintaan on mahdollista saada myös tukea.

AMOA HIEROMASAUVA

MIKSI SEKSIN APUVÄLINEITÄ APTEEKISTA?

 

Meidän mielestämme seksuaaliterveys on yksi luonnollinen osa-alue ihmisen hyvinvointia ja terveydenhoitoa. Siksi seksuaaliterveydenhoito kuuluu apteekkiin yhtä hyvin kuin suunhoito tai jalkojenhoito. Seksuaaliterveyteen liittyvien kysymysten kanssa ei tarvitse jäädä yksin ja ongelmiin voi saada apua. Seksuaaliterveyteen liittyvistä asioista saa puhua!

Apteekista saat terveydehoitoalan ammattilaisten neuvot, intimiteettisuojan ja voit luottaa tuotteiden laatuun.

 

MITÄ SEKSUAALITERVEYS TARKOITTAA?

 

Seksuaaliterveys on Maailman terveysjärjestön, WHO:n lanseeraama käsite, joka tarkoittaa seksuaalisuuteen liittyvää fyysisen, emotionaalisen,  psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilaa. Hyvän seksuaaliterveyden edellytyksiä ovat positiivinen ja kunnioittava asenne seksuaalisuuteen sekä seksuaalioikeuksien kunnioittaminen.