Prescription medicine

XYREM 500 mg/ml oraaliliuos 1 x 180 ml

218.33
This medicine cannot be ordered.
Prescription medicine
Compensation
Lower special reimbursement 65 % Basic reimbursement 40 %
Reference price: 123.47 €
Product is not available. Use product search to find available products.

Vaikuttava aine

natriumoksibaatti

Käyttötarkoitus

Katapleksiakohtausten hoito narkolepsiaa eli nukahtelusairautta sairastavilla aikuisilla, nuorilla ja lapsilla 7 vuoden iästä lähtien.
Katapleksia tarkoittaa voimakasta lihasheikkoutta, joka ilmenee yleensä äkillisen tunnetilan yhteydessä.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Yleensä vuorokauden lääkeannos otetaan kahtena samansuuruisena annoksena.

Lääkkeen ottaminen

Oraaliliuos otetaan suun kautta. Ensimmäisen lääkeannos nukkumaan mentäessä ja toinen 2,5-4 tuntia tämän jälkeen.

Potilaan tulisi syödä 2-3 tuntia ennen vuorokauden ensimmäistä annosta. Vuorokauden molemmat lääkeannokset kannattaa valmistaa samalla kertaa.

Lääkityksen aikana ei saa käyttää alkoholia eikä keskushermostoa lamaavia muita lääkkeitä.

Vaikutustapa

Natriumoksibaatti lamaa keskushermostoa toistaiseksi tuntemattomalla mekanismilla. Näin se parantaa unen laatua sekä vähentää poikkeavaa päiväväsymystä ja katapleksiaa eli lihasheikkoutta narkolepsiapotilailla.

Haittavaikutukset

Lääkkeen vakavin haitta on hengityslama. Lääkärin määräämiä annoksia ei saa ylittää.

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat unihäriöt, huimaus, päänsärky ja pahoinvointi. Joskus voi esiintyä myös unissakävelyä, painajaisia, ruokahaluttomuutta, hikoilua, ihottumaa, vatsaoireita, sydämen tykytystä sekä näön hämärtymistä.

Lääkehoidon aikana ei saa käyttää alkoholia, unilääkkeitä eikä muita keskushermoston toimintaa lamaavia lääkkeitä.

Lääkkeellä on haitallinen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Jos lääkehoidon aikana ilmenee ajatushäiriöitä ja/tai poikkeavaa käyttäytymistä, täytyy lääkäriin ottaa heti yhteyttä.

Raskaus ja imetys

Ei saa käyttää raskauden tai imetyksen aikana.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. 
Ensimmäisen avaamisen jälkeen säilyvyys on 40 vuorokautta huoneenlämmössä.
Laimennettu lääkevalmiste on käytettävä 24 tunnin sisällä.

Ulkonäkö

Oraaliliuos on kirkas tai hieman läpikuultava liuos.

Substitution products

Name Package Price Reference price Compensation Compensation
NATRIUMOXIBAT REIG JOFRE 500 mg/ml oraaliliuos 1 x 180 ml
(Prescription medicine)
1 x 180 ml 157.61 123.47 € Compensation
96 €
NATRIUMOKSIBAATTI KALCEKS 500 mg/ml oraaliliuos 1 x 180 ml
(Prescription medicine)
1 x 180 ml 156.34 123.47 € Compensation
95.24 €

Browse these categories as well: MUUT HERMOSTON SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET, MUUT HERMOSTON SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET
© 2022 Lääketietokeskus