Prescription medicine

OCTOSTIM 15 mikrog/ml injektioneste, liuos 10 x 2 ml

929.50
This product is kept refrigerated.
Prescription medicine
No compensation

Vaikuttava aine

desmopressiini

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään verenvuodon keston lyhentämiseen ennen leikkausta, tai verenvuotohäiriöissä. 

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan.

Lääkkeen ottaminen

Lääke annostellaan ihonalaisena ruiskeena tai laskimonsisäisenä tiputuksena. 

Vaikutustapa

Lääke hillitsee verenvuotoa vaikuttamalla veren hyytymistekijöiden muodostumiseen erilaisissa veren hyytymishäiriötiloissa.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat vatsakipu, pahoinvointi ja päänsärky. Suurilla annoksilla saattaa esiintyä myös sydämentykytystä, punastumista ja väsymystä.

Raskaus ja imetys

Lääkäri harkitsee lääkkeen käytön raskauden ja imetyksen aikana.

Säilytys

Säilytä 2-8 °C:ssa.

Ulkonäkö

Kirkas, väritön liuos.

Browse these categories as well: AIVOLISÄKKEEN ERITTÄMÄT LÄÄKKEET, AIVOLISÄKKEEN ERITTÄMÄT LÄÄKKEET, MUUT VEREN HYYTYMISEEN VAIKUTTAVAT JA VERITAUTIEN LÄÄKKEET, MUUT VEREN HYYTYMISEEN VAIKUTTAVAT JA VERITAUTIEN LÄÄKKEET
© 2021 Lääketietokeskus