Rekisteriseloste

Verkkosivuapteekki.fi –verkkokaupan

henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste.


Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioista vastaava henkilö

Verkkosivuapteekki.fi
c/o Jämsän apteekki
Säterintie 4, 42100 Jämsä
Sähköposti: info@verkkosivuapteekki.fi
Y-tunnus: 1744532-1
Yhteyshenkilö: Raija Stoor
Rekisterin nimi: Verkkosivuapteekki.fi asiakasrekisteri


Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään Verkkosivuapteekki.fi asiakkaiden tilausten käsittelyyn ja asiakassuhteen ylläpitämiseen. Rekisterin sisältämät tiedot: 

  • Asiakkaan etu- ja sukunimi sekä yhteystiedot
  • Asiakkaan yhteystiedot: osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • Tilauksen tiedot sekä tilaushistoria
  • Internetpalvelimen tekniset lokitiedot (ip ja selain)

Tietojen luovutus ja salassapito

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Verkkosivuapteekki.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu palvelimelle, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Asiakkaalla on oikeus nähdä henkilökohtaiset rekisteritietonsa kirjallisella pyynnöllä. Pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.