Рецептурное лекарство

FULVESTRANT MEDAC 250 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku 2 x 5 ml

136,72
This product is kept refrigerated.
Рецептурное лекарство
Reference price: 149,25 €

Substitution products

Имя Package Цена Reference price Compensation Compensation
FASLODEX 250 mg/5 ml injektioneste, liuos 2 x 5 ml
(Рецептурное лекарство)
2 x 5 ml 716,20 Не компенсируется
FASLODEX 250 mg/5 ml injektioneste, liuos 2 x 5 ml
(Рецептурное лекарство)
2 x 5 ml 97,34 149,25 € Компенсируется
59,84 €
FASLODEX 250 mg/5 ml injektioneste, liuos 2 x 5 ml
(Рецептурное лекарство)
2 x 5 ml 194,29 149,25 € Компенсируется
118,01 €
FULVESTRANT SANDOZ 250 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku 2 x 5 ml
(Рецептурное лекарство)
2 x 5 ml 95,47 149,25 € Компенсируется
58,72 €
FASLODEX 250 mg/5 ml injektioneste, liuos 2 x 5 ml
(Рецептурное лекарство)
2 x 5 ml 147,49 149,25 € Компенсируется
89,93 €
FULVESTRANT RATIOPHARM 250 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku 2 x 5 ml
(Рецептурное лекарство)
2 x 5 ml 97,34 149,25 € Компенсируется
59,84 €
FULVESTRANT ACCORD 250 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku 2 x 5 ml
(Рецептурное лекарство)
2 x 5 ml 96,84 149,25 € Компенсируется
59,54 €
FULVESTRANT STADA 250 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku 2 x 5 ml
(Рецептурное лекарство)
2 x 5 ml 96,84 149,25 € Компенсируется
59,54 €
FULVESTRANT EVER PHARMA 250 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku 2 x 5 ml
(Рецептурное лекарство)
2 x 5 ml 148,75 149,25 € Компенсируется
90,68 €

Просмотр и этих категорий: RINTASYÖPÄLÄÄKKEET, RINTASYÖPÄLÄÄKKEET
© 2022 Lääketietokeskus