Рецептурное лекарство

PELGRAZ 6 mg injektioneste, liuos, esitäytetty injektori 1 x 1 kpl

558,00
This product is kept refrigerated.
Рецептурное лекарство
Reference price: 558,50 €

Substitution products

Имя Package Цена Reference price Compensation Compensation
PELGRAZ 6 mg injektioneste, liuos, esitäytetty injektori 1 x 1 kpl
(Рецептурное лекарство)
1 x 1 kpl 558,00 558,50 € Компенсируется
Higher special reimbursement 100 % copayment 4,5 € Базовая компенсация 40 %
336,23 €

Просмотр и этих категорий: SYÖPÄHOIDON YHTEYDESSÄ KÄYTETTÄVÄT VEREN VALKOSOLUPITOISUUTTA KOHOTTAVAT LÄÄKKEET, SYÖPÄHOIDON YHTEYDESSÄ KÄYTETTÄVÄT VEREN VALKOSOLUPITOISUUTTA KOHOTTAVAT LÄÄKKEET
© 2021 Lääketietokeskus